Έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

Έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

Έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

adspk1132010.pdfa