Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk852010.pdfa