Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για ενοικίαση στολών για θεατρικές παραστάσεις μηνών Μαΐου – Ιουνίου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για ενοικίαση στολών για θεατρικές παραστάσεις μηνών Μαΐου – Ιουνίου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για ενοικίαση στολών για θεατρικές παραστάσεις μηνών Μαΐου – Ιουνίου

adspk932010.pdfa