Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για ενοικίαση στολών για θεατρικές παραστάσεις μηνών Μαΐου – Ιουνίου