Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την φωτογραφική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την φωτογραφική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την φωτογραφική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

adspk782010.pdfa