Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6612 για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6612 για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6612 για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.

adspk422010.pdfa