Έγκριση πίστωσης 3.100,00€ για παραγωγή DVD για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου.

Έγκριση πίστωσης 3.100,00€ για παραγωγή DVD για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου.

Έγκριση πίστωσης 3.100,00€ για παραγωγή DVD για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου.

adspk1072010.pdfa