Έγκριση πίστωσης 3.500,00€ εις βάρος του 10.7131 για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου.

Έγκριση πίστωσης 3.500,00€ εις βάρος του 10.7131 για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου.

Έγκριση πίστωσης 3.500,00€ εις βάρος του 10.7131 για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου.

adspk762010.pdfa