Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2010.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2010.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2010.

adspk18620101.pdfa