Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1112010.pdfa