Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7131 για προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων και μοτέρ για τα επιμορφωτικά τμήματα (Μελίκης).

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7131 για προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων και μοτέρ για τα επιμορφωτικά τμήματα (Μελίκης).

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7131 για προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων και μοτέρ για τα επιμορφωτικά τμήματα (Μελίκης).

adspk402010.pdfa