Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για θεατρικές παραστάσεις με το έργο: «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη που θα πραγματοποιηθούν στις 26/4,29/4 & 30/4/2010 (δύο παραστάσεις ημερησίως) για τα σχολεία του Δήμου μας, στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για θεατρικές παραστάσεις με το έργο: «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη που θα πραγματοποιηθούν στις 26/4,29/4 & 30/4/2010 (δύο παραστάσεις ημερησίως) για τα σχολεία του Δήμου μας, στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για θεατρικές παραστάσεις με το έργο: «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη που θα πραγματοποιηθούν στις 26/4,29/4 & 30/4/2010 (δύο παραστάσεις ημερησίως) για τα σχολεία του Δήμου μας, στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk572010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για θεατρικές παραστάσεις με το έργο: «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη που θα πραγματοποιηθούν στις 26/4,29/4 & 30/4/2010 (δύο παραστάσεις ημερησίως) για τα σχολεία του Δήμου μας, στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.