Έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

Έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

Έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

adspk712010.pdfa