Έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α 15.6471.0001 για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών για προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου στις 22/4, 23/4, 27/4, 28/4 (δύο παραστάσεις ημερησίως), 25/4 (μία παράσταση ) και (4) τέσσερις παραστάσεις το μήνα Μάιο.

Έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α 15.6471.0001 για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών για προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου στις 22/4, 23/4, 27/4, 28/4 (δύο παραστάσεις ημερησίως), 25/4 (μία παράσταση ) και (4) τέσσερις παραστάσεις το μήνα Μάιο.

Έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α 15.6471.0001 για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών για προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου στις 22/4, 23/4, 27/4, 28/4 (δύο παραστάσεις ημερησίως), 25/4 (μία παράσταση ) και (4) τέσσερις παραστάσεις το μήνα Μάιο.

adspk592010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α 15.6471.0001 για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών για προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου στις 22/4, 23/4, 27/4, 28/4 (δύο παραστάσεις ημερησίως), 25/4 (μία παράσταση ) και (4) τέσσερις παραστάσεις το μήνα Μάιο.