Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια κουρτινών – κουρτινόξυλων για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια κουρτινών – κουρτινόξυλων για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια κουρτινών – κουρτινόξυλων για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk832010.pdfa