Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0002 για προμήθεια έγχρωμων αφισών (Α4-Α3), προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0002 για προμήθεια έγχρωμων αφισών (Α4-Α3), προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0002 για προμήθεια έγχρωμων αφισών (Α4-Α3), προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου.

adspk692010.pdfa