Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6653 για προμήθεια κινηματογραφικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος κινηματογράφου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6653 για προμήθεια κινηματογραφικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος κινηματογράφου.

Έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6653 για προμήθεια κινηματογραφικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος κινηματογράφου.

adspk602010.pdfa