Έγκριση πίστωσης 5.500,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Απριλίου – Μαΐου – Iουνίου.

Έγκριση πίστωσης 5.500,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Απριλίου – Μαΐου – Iουνίου.

Έγκριση πίστωσης 5.500,00€ εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Απριλίου – Μαΐου – Iουνίου.

adspk702010.pdfa