Έγκριση πίστωσης 500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων της εκδήλωσης στις 15/5/2010 στη «5η Φιλική συνάντηση χορωδιών» στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων της εκδήλωσης στις 15/5/2010 στη «5η Φιλική συνάντηση χορωδιών» στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων της εκδήλωσης στις 15/5/2010 στη «5η Φιλική συνάντηση χορωδιών» στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk1022010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων της εκδήλωσης στις 15/5/2010 στη «5η Φιλική συνάντηση χορωδιών» στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου