Έγκριση πίστωσης 534,59€ για πληρωμή κοινοχρήστων για το οίκημα της Φιλαρμονικής από 1-5-2009 έως 31-3-2010.

Έγκριση πίστωσης 534,59€ για πληρωμή κοινοχρήστων για το οίκημα της Φιλαρμονικής από 1-5-2009 έως 31-3-2010.

Έγκριση πίστωσης 534,59€ για πληρωμή κοινοχρήστων για το οίκημα της Φιλαρμονικής από 1-5-2009 έως 31-3-2010.

adspk1092010.pdfa