Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk432010.pdfa