Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6699 για προμήθεια αναλώσιμων μελανιών- υλικών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6699 για προμήθεια αναλώσιμων μελανιών- υλικών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.6699 για προμήθεια αναλώσιμων μελανιών- υλικών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού κέντρου.

adspk362010.pdfa