Έγκριση πίστωσης 600,00€ για θεατρικό δρώμενο στις 27/10/2010.