Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για την εκδήλωση στις 8/5/2010 «Ο Σκαρίμπας ταξιδεύει», στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για την εκδήλωση στις 8/5/2010 «Ο Σκαρίμπας ταξιδεύει», στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για την εκδήλωση στις 8/5/2010 «Ο Σκαρίμπας ταξιδεύει», στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk922010.pdfa