Έγκριση πίστωσης 650,00€ για ενοικίαση καρεκλών – τραπεζιών για εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου στις 10/10/2010.

Έγκριση πίστωσης 650,00€ για ενοικίαση καρεκλών – τραπεζιών για εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου στις 10/10/2010.

Έγκριση πίστωσης 650,00€ για ενοικίαση καρεκλών – τραπεζιών για εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου στις 10/10/2010.

adspk1902010.pdfa