Έγκριση πίστωσης 650,00€ για θεατρική παράσταση στις 30/10/2010.