Έγκριση πίστωσης 700,00€ για θεατρικό δρώμενο σε εορταστική εκδήλωση για το κλείσιμο των επιμορφωτικών τμημάτων στις 3/7/2010 & ώρα 20:00μ.μ. στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για θεατρικό δρώμενο σε εορταστική εκδήλωση για το κλείσιμο των επιμορφωτικών τμημάτων στις 3/7/2010 & ώρα 20:00μ.μ. στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για θεατρικό δρώμενο σε εορταστική εκδήλωση για το κλείσιμο των επιμορφωτικών τμημάτων στις 3/7/2010 & ώρα 20:00μ.μ. στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1332010.pdfa