Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 10/10/2010 με την Πανθρακική Ομοσπονδία.

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 10/10/2010 με την Πανθρακική Ομοσπονδία.

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 10/10/2010 με την Πανθρακική Ομοσπονδία.

adspk2092010.pdfa