Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου