Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 700,00€ για προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk862010.pdfa