Έγκριση πίστωσης 750,00€ για ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του Πολιτιστικού Κέντρου για το έτος 2010.

Έγκριση πίστωσης 750,00€ για ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του Πολιτιστικού Κέντρου για το έτος 2010.