Έγκριση πίστωσης 750,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00.6073 για συμμετοχή υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου σε σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού».

Έγκριση πίστωσης 750,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00.6073 για συμμετοχή υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου σε σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού».

Έγκριση πίστωσης 750,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00.6073 για συμμετοχή υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου σε σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού».

adspk662010.pdfa