Έγκριση πίστωσης 8.000,00€ για προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολέα, DVD,ενισχυτή κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου