Έγκριση πίστωσης 800,00€ για ενοικίαση καθισμάτων – τραπεζιών –τραπεζομάντηλα, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου στις 19/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για ενοικίαση καθισμάτων – τραπεζιών –τραπεζομάντηλα, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου στις 19/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για ενοικίαση καθισμάτων – τραπεζιών – τραπεζομάντηλα, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου στις 19/12/2010.

adspk2192010.pdfa