Έγκριση πίστωσης 800,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των θεατρικών ομάδων.

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των θεατρικών ομάδων.

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των θεατρικών ομάδων.

adspk1172010.pdfa