Έγκριση πίστωσης 800,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των θεατρικών ομάδων.