Έγκριση πίστωσης 800,00€ για τον καθαρισμό κουρτινών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου