Έγκριση πίστωσης 800,00€ για τον καθαρισμό κουρτινών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για τον καθαρισμό κουρτινών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για τον καθαρισμό κουρτινών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk942010.pdfa