Έγκριση πίστωσης 840,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0016 για καθαρισμό (60) εξήντα στολών της Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου .

Έγκριση πίστωσης 840,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0016 για καθαρισμό (60) εξήντα στολών της Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου .

Έγκριση πίστωσης 840,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0016 για καθαρισμό (60) εξήντα στολών της Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου .

adspk412010.pdfa