Έγκριση πίστωσης 9.000,00€ για προμήθεια υαλοπινάκων – καθρεπτών για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 9.000,00€ για προμήθεια υαλοπινάκων – καθρεπτών για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 9.000,00€ για προμήθεια υαλοπινάκων – καθρεπτών για τις ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk952010.pdfa