Έγκριση πίστωσης 960,00€ για μουσική εκδήλωση στις 3 & 4/7/2010.