Έγκριση πίστωσης

Έγκριση πίστωσης

Έγκριση πίστωσης 5.300,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.7135.0002 για προμήθεια φωτεινών επιγραφών για
·         Τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου
·         Το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιλίου

adspk582010.pdfa