079/2010 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

079/2010 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

ads0792010.pdfa