060/2017 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»

060/2017 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»