Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού»

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού»

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού»

ade3882010.pdfa