208/2010 – Έγκριση πρακτικού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

208/2010 – Έγκριση πρακτικού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση πρακτικού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

ads2082010.pdfa