156/2017 – Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»