Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

ade2322010.pdfa

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»