Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2013»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2013»