Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών »