Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

ade2342010.pdfa