158/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους».

158/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους».

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους».

AOE1582011.pdfa

158/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους».