257/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου

257/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου