387/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Κέντρου ΑμεΑ Δήμου Ιλίου

387/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Κέντρου ΑμεΑ Δήμου Ιλίου